Útvar vzdělávání

Útvar vzdělávání

IMG 9351Systém vzdělávání v podmínkách MP představuje ucelený komplex přípravy čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců k výkonu jejich pracovní činnosti a k následnému zdokonalování jejich znalostí a dovedností.

Pracovištěm odpovědným za odborný rozvoj čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců je Útvar vzdělávání MP, který úzce spolupracuje s jednotlivými útvary, zejména pak při implementaci požadavků odborného rozvoje, stanovených pro jednotlivá pracovní místa, do systému vzdělávání.DSC07583

Útvar vzdělávání je specializovaným školicím zařízením s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které zajišťuje zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců formou základní odborné a zdokonalovací přípravy v rozsahu potřebném pro získání, obnovení nebo rozšíření odborné způsobilosti pro výkon jejich pracovních činností.

DSC05519Útvar vzdělávání plní zejména tyto úkoly:

- v rámci pětiměsíční základní odborné přípravy strážníka zabezpečuje výcvik k používání služební zbraně a donucovacích prostředků a realizaci oprávnění podle zákona o obecní policii a jiných zvláštních zákonů; zajišťuje výcvik strážníků formou modelových situací a praktických cvičení,

- zajišťuje obsahovou náplň nástupních a prolongačních kurzů zaměřených na získání a obnovu osvědčení,

- připravuje studijní materiály pro jednotlivé druhy realizovaných kurzů,

- provádí odborný výcvik a zajišťuje zkoušky k získání zbrojního průkazu k výkonu zaměstnání nebo povolání,

- provádí výcvik řidičů k získání nebo obnově povolení k řízení služebních vozidel,

DSC06427- zajišťuje obsahovou náplň jednotlivých právních a policejních disciplin pro potřeby výuky ve specializačních kurzech, k rozšíření odborné způsobilosti strážníků,

- zajišťuje specializované výukové kurzy v oblasti výpočetní techniky,

DSC04709- realizuje jazykovou přípravu zaměstnanců,

- podílí se na přijímacím řízení uchazečů o práci strážníka formou ověřování jejich fyzické způsobilosti  

 youtube  Reportáže a videa
   Výcvik okrskářů MP
   
   

 

 shánělec ivzvedoucí útvaru vzdělávání
 Ing. Bc. Vladimír Shánělec
 zaměstnán u MP Praha od roku 1993

 
 kontakt

 

 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

titulka zari 2017

V novém čísle vám přinášíme reportáž z Obvodního ředitelství Praha 11, dále pohled na možné využití elektromobilů u MP, novelizaci Tabákového zákona a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)