Centrální operační středisko

cos 3 20131107 1629306341Centrální operační středisko (COS) organizuje činnost výkonných útvarů MP na celém území hlavního města Prahy. Zajišťuje zejména nepřetržité řízení výkonu pracovní činnosti strážníků na území hlavního města Prahy, předává informace o událostech na území hlavního města Prahy, které souvisejí s činností městské policie, příslušným vedoucím zaměstnancům, zajišťuje zpracování denní situační zprávy, zajišťuje nepřetržité spojení s operačními středisky ostatních složek jednotného bezpečnostního systému, plní další úkoly podle pokynů náměstka pro výkon služby, ředitele MP a vedoucích zaměstnanců určených ředitelem MP do pracovní pohotovosti za vedení MP. 

 

hendrych cosvedoucí Centrálního operačního střediska
Ing. Milan Hendrych
u MP Praha od roku 1997

kontakt

 

 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

titulka zari 2017

V novém čísle vám přinášíme reportáž z Obvodního ředitelství Praha 11, dále pohled na možné využití elektromobilů u MP, novelizaci Tabákového zákona a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)