Hlídkový útvar vykonává dohled nad bezpečností a veřejným pořádkem v prostředcích městské hromadné dopravy (MHD) hlidka 1 20131107 1308009811a souvisejících prostorách zabezpečujív  hl. m. Praze. Strážníci spolupracují s pracovníky Dopravního podniku hl.m.Prahy a policisty Policie ČR.

hlidka 2 20131107 1667993151V přímé souvislosti s provozem MHD na území Prahy, při přepravě cestujících v tramvajích, autobusech a vlacích metra, plní v denní a noční době všichni strážníci HÚ úkoly, kterými přispívají k ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti osob a majetku. Dvoučlenné hlídky strážníků, plní své úkoly v prostorách svěřených stanic metra a vlakových tras mezi nimi a následně přejíždí do dalších stanic. V přestupních stanicích Můstek, Muzeum a Florenc je dále zajištěna trvalá přítomnost dalších hlídek strážníků.

oblasti veřejného pořádku jsou nejvýrazněji zastoupeny přestupky proti pořádku v územní samosprávě, to je spáchaných porušením povinnosti stanovených v obecně závazných vyhláškách města. Následovaly případy znečištění veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení anebo zanedbání povinnosti úklidu veřejného prostranství.

Na Letišti Václava Havla a.s. se nachází detašovaná okrsková služebna, kde strážníci HÚ zejména dohlížejí na dodržování veřejného pořádku a kontrolu TAXI. Taktéž i vykazují závadové osoby ze všech veřejně dostupných terminálových hal letiště a přilehlého okolí.

 youtube  Reportáže a videa
   Akce v metru
   Bezpečnostní akce v MHD
   Skupina TAXI

 

13vedoucí hlídkového útvaru
Mgr. Karel Kreuzer
zaměstnán u MP Praha od roku 1994

kontakt 

 

 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

titulka zari 2017

V novém čísle vám přinášíme reportáž z Obvodního ředitelství Praha 11, dále pohled na možné využití elektromobilů u MP, novelizaci Tabákového zákona a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)