Útvar řešení přestupků

Útvar řešení přestupků (ÚŘP) je útvarem s celoměstskou působností, který při své činnosti zabezpečuje nejen metodické řízení pracovišť řešení přestupků na jednotlivých útvarech, DSCN7791kde jsou tato pracoviště zřízena, ale také zabezpečuje veškerou administrativní agendu související s odhalenými přestupky na území hlavního města Prahy, např. vyhodnocování fotodokumentace pořízené automatizovanými technickými prostředky bez obsluhy (překročení nejvyšší dovolené rychlosti, jízda na červenou), vyžadování  a následné přiřazování údajů o provozovatelích motorových vozidel, se kterými byly na území hlavního města Prahy spáchány přestupky, do přestupkové evidence, tisk a distribuci výzev k podání vysvětlení a k sepsání zápisu o podání vysvětlení, oznamování přestupkových jednání úřadům obcí s rozšířenou působností (tzv. hlášení bodů),   oznamování přestupků příslušným správním orgánům, včetně jejich projednávání na základě oprávnění daných příslušnými zákony.

Mezi další stěžejní činnost útvaru také patří příprava a zpracování exekučních návrhů UMRk vymáhání dlužných částek za nezaplacené pokuty. V rámci své činnosti také úzce spolupracuje s dalšími orgány státní správy a samosprávy, včetně Policie ČR.

 bartoňovávedoucí Útvaru řešení přestupků
 Mgr. Eva Bartoňová
 u MP Praha od roku 1994

 
 kontakt

 

 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

titulka zari 2017

V novém čísle vám přinášíme reportáž z Obvodního ředitelství Praha 11, dále pohled na možné využití elektromobilů u MP, novelizaci Tabákového zákona a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)