Nejdůležitější používané předpisy

Poskytování informací občanům je vázáno na z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Legislativní předpisy spojené se zřízením Městské policie hl. m. Prahy
Legislativní předpisy spojené s činností Městské polici hl. m. Prahy
Přehled právních předpisů Hlavního města Prahy souvisejících s činností Městské policie hl. m. Prahy (ke stažení na www.praha-mesto.cz)

Vydané právní předpisy

Městská policie hl. m. Prahy nevydává v rámci věcné působnosti žádné právní předpisy.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

titulka zari 2017

V novém čísle vám přinášíme reportáž z Obvodního ředitelství Praha 11, dále pohled na možné využití elektromobilů u MP, novelizaci Tabákového zákona a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)