legislativa 4 20131107 1353359020

Zákon č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii
Ke stažení: wordpdf

Zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích
Ke stažení: wordpdf

Zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích
Ke stažení: wordpdf

Zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
Ke stažení: wordpdf

Zákon č. 379/20051 Sb.,
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
Ke stažení: wordpdf

Zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Ke stažení: wordpdfVložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

titulka zari 2017

V novém čísle vám přinášíme reportáž z Obvodního ředitelství Praha 11, dále pohled na možné využití elektromobilů u MP, novelizaci Tabákového zákona a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)