legislativa 3 20131107 2098626490

Vyhláška č. 5/1992 Sb.,
o zřízení Městské policie hlavního města Prahy
Ke stažení: wordpdf

Vyhláška č. 418/2008 Sb.,
kterou se provádí zákon o obecní policii
Ke stažení: wordpdf 

Vyhláška č. 444/2008 Sb.,
o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
Ke stažení: wordpdf 

Vyhláška č. 30/2001 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
Ke stažení: wordpdf 

Vyhláška č. 42/1999 Sb.,
o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při užívání pyrotechnických předmětů
Ke stažení: wordpdf 

Vyhláška č. 18/2011 Sb.,
kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry
Ke stažení: wordpdf 

Vyhláška č. 3/2012 Sb.,
kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního města Prahy
Ke stažení: wordpdf 

Vyhláška č. 8/2008 Sb.,
o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě)
Ke stažení: wordpdf 

Vyhláška č. 5/2011 Sb.,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Ke stažení: wordpdf 

Vyhláška č. 23/2003 Sb.,
o místním poplatku ze psů
Ke stažení: wordpdf 

Vyhláška č. 5/2007 Sb.,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)
Ke stažení: wordpdf 

Vyhláška č. 6/2001 Sb.,
o ochraně veřejné zeleně
Ke stažení: wordpdf 

Vyhláška č. 20/2007 Sb.,
na ochranu veřejného pořádku v souvislosti s nabízením a poskytováním sexuálních služeb na veřejných prostranstvích
Ke stažení: wordpdf 

Vyhláška č. 39/1997 Sb.,
o schůdnosti místních komunikací
Ke stažení: wordpdf 

Vyhláška č. 12/2008 Sb.,
kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
Ke stažení: wordpdf 

Vyhláška č. 11/2005 Sb.,
kterou se stanoví zákaz nabízení erotických vystoupení nebo erotických služeb
Ke stažení: wordpdf 

Vyhláška č. 14/2000 Sb.,
o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti se žebráním
Ke stažení: wordpdf

 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

titulka zari 2017

V novém čísle vám přinášíme reportáž z Obvodního ředitelství Praha 11, dále pohled na možné využití elektromobilů u MP, novelizaci Tabákového zákona a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)