legislativa 5 20131107 1009381189

Zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník
Ke stažení: wordpdf 

Zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád
Ke stažení: wordpdf

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

titulka zari 2017

V novém čísle vám přinášíme reportáž z Obvodního ředitelství Praha 11, dále pohled na možné využití elektromobilů u MP, novelizaci Tabákového zákona a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)