Autovrak: Víme, jak má vypadat? A mohou jeho odtah zajistit strážníci?

autovraky titulka 2016Víte, jak má vypadat takový správný autovrak? Jestli se domníváte, že by to mělo být vozidlo dlouhodobě odstavené, hyzdící prostředí, znemožňující údržbu komunikace a bez poznávací značky, pak vás zřejmě zklameme.

Jak nás informuje Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, pak: „Vrakem je silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla.“ Laicky to tedy znamená, že dokud má vozidlo technickou v pořádku a všechna čtyři kola, pak není možné prohlásit jej za autovrak, i když máte pocit, že je tam zaparkované od nepaměti a nemá ani espézetku… 

Vybavuji si okolnosti z letošního roku, kdy byla jedna z hlídek pražské městské policie volána k zaručenému vraku. Oznamovatelka se přes tísňovou linku 156 domáhala odtažení vozidla se slovy: „Musí to být vrak! Je tu strašně dlouho. Za stěrači má spadané podzimní listí, a to je duben.“  Ač bylo vše pravda a u auta bylo zřejmé, že za volantem dlouhou dobu nikdo neseděl, nebylo možné jej na místě prohlásit za zjevně nezpůsobilé, tedy za autovrak.  V takovém případě postupují strážníci a policisté vždy stejně. Celou věc (tedy ono vozidlo) zdokumentují, sepíší kratičký úřední záznam (tzv. úřeďák), ve kterém se uvede kdy, kde, kdo a co a společně s fotografiemi či videozáznamem jej zašlou na místní úřad. Zde se vozidlo zaeviduje a výzva k jeho odklizení se vyvěsí na vozidlo samotné, ale také na úřední desku úřadu. V případě, že se do dvou měsíců od výzvy majitel vozidla nepřihlásí nebo vozidlo neodstraní, pak se příslušný automobil stává majetkem města, které zajistí jeho odstranění z pozemní komunikace. Odpověď na druhou otázku v titulku tedy bude: Strážníci existenci možného vraku pouze oznamují, a to na úřad městské části. Samotný odtah nezajišťují, ze zákona nemohou.  Následně, podle čísla karoserie, je dohledán majitel, aby mu mohla být naúčtována pokuta za zábor veřejného prostranství a poplatek za náklady zajištěného odtahu.  Rozhodně je tedy lepší zajistit si likvidaci svého starého vozidla sám/sama. Nepochybně se tím vyhneme minimálně nepříjemnostem s pokutou za neoprávněný zábor. Sběren kovového odpadu je na území České republiky několik desítek. Jejich seznam lze vyhledat na internetových stránkách ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/ . Pak již stačí naše staré auto dovézt na místo a mít u sebe velký technický průkaz.

Možná vás zajímá:

Kdy mohou strážníci městské policie nařídit odtah vozidla?

  • stojí-li vozidlo neoprávněně na vyhrazeném parkovišti (parkoviště vyhrazené pro invalidy, modré zóny apod.)
  • je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci (stání v křižovatce, stání na kolejích apod.)

Kdo zaplatí náklady spojené s odtahem?

  • provozovatel vozidla (tedy majitel nebo řidič)

Kolik stojí odtah?

  • samotný odtah stojí 1900 Kč + „parkovné“ první tři dny 250 Kč, další dny se cena vyšplhá na 450 Kč

Kdo zajišťuje odtahy?

Správa služeb hlavního města Prahy. Přesněji Oddělení odtahů a vraků. Prostřednictvím svých techniků a řidičů odtahových vozidel zajišťuje takzvané nucené odtahy. „Objednavatelem“ odtahů může být kromě městské policie a policie státní, také Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a to z důvodu provádění komplexní údržby komunikací jednotlivých městských částí.

________________________________________________________
Oprava textu:

K nedorozumění došlo v této formulaci: „V případě, že se do dvou měsíců od výzvy majitel nepřihlásí nebo vozidlo neodstraní, pak se příslušný automobil stává majetkem města.

V zákonu o odpadech (č. 185/2001, §4, odst. 1, písmeno x) se sice píše, že: „ … původcem odpadu jedále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu“, ale to neplatí pro autovrak. Protože autovrak není komunálním odpadem a není odložen na místě k tomu určeném, tj. nestává se majetkem města. Dle platné legislativy je tedy realita taková, že za vozidlo (autovrak) je, i po marné výzvě k odstranění, stále odpovědný poslední majitel vozidla a tedy i v případě že obec, nebo nějaká určená firma provede odstranění vraku, náklady se vymáhají po tomto posledním majiteli auta.

Za uvedené pochybení se omlouváme. Vzniklo ve snaze zjednodušení této problematiky pro širokou veřejnost.

_______________________________________________

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

titulka zari 2017

V novém čísle vám přinášíme reportáž z Obvodního ředitelství Praha 11, dále pohled na možné využití elektromobilů u MP, novelizaci Tabákového zákona a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)