Reakce pražské městské policie na článek uveřejněný týdeníkem Euro a na webu Českého rozhlasu

reakce clanek 2017Reakce pražské městské policie na článek uveřejněný týdeníkem Euro a na webu Českého rozhlasu (článek dostupný ZDE)

Městská policie hlavního města Prahy se důrazně distancuje od článku pana redaktora Petra Weikerta, otištěného v týdeníku Euro 27. února pod názvem „Dobrou noc přeje Roman Janoušek“. Článek byl následně převzat webem Českého rozhlasu v nezměněné podobě přesto, že jsme Český rozhlas telefonicky kontaktovali a snažili se věci uvést na pravou míru ihned poté, co byl původní zavádějící text zveřejněn.

Vyznění článku podsouvá nezasvěcenému čtenáři možnost, že v souvislosti s veřejnou zakázkou na poskytování zimní rekreace pro děti svých zaměstnanců podcenila městská policie dopady realizace této veřejné zakázky, neboli řečeno slovy pana redaktora: „nešla vzorem“, když si neprověřila, že spolumajitelem vítězné firmy je údajně osoba - právník Romana Janouška. Nesouhlasíme s tímto tvrzením a žádáme o zveřejnění následujícího vyjádření: 

Přestože se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu , byla zadávána v přísnějším režimu a to  postupem pro zjednodušené podlimitní řízení podle § 38 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s předpokládanou hodnotou 1 400 000,- Kč na dobu 2 let. Zimní dětská rekreace bude týdenní (8 dní a 7 nocí) a bude se realizovat 2x ročně, v období jarních prázdnin určených pro Prahu. Předpokládaný počet cca 100 – 115 osob/ týden. 

Zadavatel (MP Praha) tedy realizoval otevřenou veřejnou zakázku transparentním způsobem a postupoval přísnějším režimem, než mu stanovuje zákon. V souladu s platnou legislativou zaslala MP výzvu k podání nabídky pěti subjektům a zároveň ji zveřejnila na profilu zadavatele, tj. umožnila účast neomezenému počtu subjektů. Společnost provozující areál Eden nebyla mezi subjekty, které byly ze strany MP  Praha původně osloveny.

Nabídku podali tři uchazeči a hodnotícími kritérii byly cena (75%), dojezdová vzdálenost (15%) a doplňkové služby nad rámec požadovaného (10%). Prověřování majetkové struktury subjektů zákon nevyžaduje a vzhledem ke skutečnosti, že primárně určujícím kritériem je nabízená cena, chová se MP hospodárně a tento hlavní parametr je při výběru logicky zásadní.

MP Praha není známo, kdo je spolumajitelem vítězné společnosti provozující areál Eden. Domníváme se, že finanční úspora a hospodárnost jsou prioritou i pro daňové poplatníky, kteří na činnost MP přispívají. Na rozdíl od autora článku považujeme takové jednání za příkladné. Také důrazně odmítáme tvrzení, že bychom firmě provozující areál Eden již zaplatili 2.000.000,-Kč. 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

titulka zari 2017

V novém čísle vám přinášíme reportáž z Obvodního ředitelství Praha 11, dále pohled na možné využití elektromobilů u MP, novelizaci Tabákového zákona a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)