Pražský radní vyhlašuje dětskou výtvarnou soutěž k 25. výročí Městské policie Praha

titulka soutez deti 2017U příležitosti 25. výročí městské policie vyhlašuje Libor Hadrava, pražský radní pro bezpečnost a prevencí kriminality, výtvarnou soutěž „Městská policie očima dětí“. Soutěž je určena pro žáky 4. a 5. tříd základních škol, kteří se v ní pokusí zpracovat témata vztahující se k práci a službě pražského strážníka.

 „Nechat práci městských strážníků volně ztvárnit dětmi, které, na rozdíl od nás dospělých, se umí na svět dívat ještě nezaujatýma očima, nám přišlo podnětné. Možná je to dokonce ten nejčistší způsob, jak práci strážníků zhodnotit zase trochu jinak a zcela nezávisle. Na výsledky soutěže jsem proto už teď upřímně zvědavý a doufám, že si to malí tvůrci rovněž užijí,“ uvedl Libor Hadrava. 

Soutěže se budou moci adepti účastnit až do poloviny června. Její vítěze pak radní Hadrava osobně odměnění na slavnostním vyhlášení výsledků 7. září na pražském Žofíně. Ocenění proběhne v rámci akce pro veřejnost u příležitosti Dne Městské policie hl. m. Prahy. Během doprovodného programu pro děti strážníci představí svou činnost a ukáží techniku. 

Z nejlepších prací vznikne i nástěnný kalendář. Práce budou také představeny na prosincové výstavě v budově Magistrátu hl. m. Prahy ve Škodově paláci.

Informace k výtvarné soutěži „Městská policie očima dětí“: 

  • pro žáky 4. a 5. tříd pražských základních škol
  • kresba či malba libovolnou malířskou technikou o velikosti formátu A 3 (na šířku) na téma Městská policie hlavního města Prahy
  • na zadní stranu kresby autor uvede své jméno a příjmení, svůj skutečný věk a název školy (práce, které nebudou takto signovány, nemohou být do soutěže zařazeny)
  • vypracovaná výtvarná díla bude posuzovat a následně ocení hodnotící komise v čele s radním hlavního města Prahy pro bezpečnost a prevenci kriminality
  • uzávěrka soutěže: 15. 6. 2017
  • adresa pro zasílání - doručení výtvarných prací: Kancelář ředitele Městské policie hl. m. Prahy, Korunní 2456/98, 101 00 Praha 10, Vinohrady. Do levého horního rohu uveďte heslo: „Výtvarná soutěž“.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

titulka zari 2017

V novém čísle vám přinášíme reportáž z Obvodního ředitelství Praha 11, dále pohled na možné využití elektromobilů u MP, novelizaci Tabákového zákona a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)