Centrální operační středisko pražských strážníků projde celkovou rekonstrukcí

cosNezbytným předpokladem pro odpovídající zajištění bezpečnosti občanů a návštěvníků metropole je správné fungování centrálního operačního střediska.

Rada hlavního města dnes schválila dodavatele technického a systémového vybavení pro centrální operační středisko pražských strážníků. Kompletní nově zrekonstruované centrální operační středisko by si mohli Pražené prohlédnout koncem roku v rámci oslav 25. výročí založení městské policie.

Centrální operační středisko je jedním z klíčových pracovišť městské policie. V provozu je 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Bez jeho správného fungování by mohlo dojít i k omezení výkonu služby nebo ke zhoršení plnění úkolů městské policie.  Jen za loňský rok přijalo centrální operační středisko pražských strážníků celkem 311 071 oznámení od občanů na tísňovou linku 156, tedy denně operátoři vyřídí přes 850 těchto hovorů. Na pult centrálního operačního střediska je napojen také poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy, který zajišťuje bezpečnost téměř 900 objektů města.

Důvodem vypsání veřejné zakázky je obnova zastaralých technologií, mezi které spadá mimo jiné projekční stěna pro potřeby městského kamerového systému, telefonní ústředna s dispečerským pultem a také pracoviště operátorů. Poslední rozsáhlá rekonstrukce proběhla v roce 2006.

Veřejná zakázka byla rozdělena na dvě části. Předpokládaná cena na obě části byla podle průzkumu trhu stanovena na 6,4 miliónů korun.

Do výběrového řízení se na každou část přihlásily dva uchazeči. Nabídková cena byla v součtu levnější o 1 024 200 korun oproti předpokládané ceně. Dodavatelem části A bude společnost BusinessCom, a.s., která nabídla realizaci za 2 285 500 korun oproti předpokládané ceně 3  milióny korun. Dodavatelem části B bude společnost KH servis, s.r.o., která zakázku zrealizuje za 3 090 300 korun oproti předpokládané ceně 3,4 miliónů korun.

Radní pro bezpečnost Libor Hadrava uvedl: „Trend úspor, který městská policie při realizaci veřejných zakázek nastavila, stále pokračuje a osobně jsem za něj velmi rád.

Eduard Šuster, ředitel městské policie, jeho slova doplňuje: „Kromě kompletní výměny technologií budou zrekonstruovány také prostory, kde centrální operační středisko sídlí. Opravami projdou podlahy, stěny, veškerá elektroinstalace a prostory budou vybaveny novým nábytkem včetně speciálních dispečerských stolů, aby měli operátoři co nejlepší komfort pro svou práci.“  

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

titulka zari 2017

V novém čísle vám přinášíme reportáž z Obvodního ředitelství Praha 11, dále pohled na možné využití elektromobilů u MP, novelizaci Tabákového zákona a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)