Strážníci v Praze mají schválenou firmu, která bude zajišťovat dodávky a instalace výstražných světelných a zvukových zařízení, instalace radiostanic a kamerových systémů pro služební vozidla

titulka caddy 2016Rada hlavního města dnes potvrdila vítěze veřejné zakázky na dodávky a instalace výstražných světelných a zvukových zařízení, instalace radiostanic a kamerových systémů pro služební vozidla pražských strážníků.

Vítězná firma společnost MANDISANplus, s.r.o. uzavře s městskou policií rámcovou smlouvu do vyčerpání finančního limitu 5,5 miliónů korun bez DPH nejdéle však na dobu čtyř let od nabytí platnosti a účinnosti smlouvy. Bude se starat o vozidla jak nově nakoupená, tak i ta, která jsou již součástí vozového parku pražské městské policie.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky funkčních sestav výstražných světelných a zvukových zařízení a elektronického časového relé, instalace radiostanic a záznamových zařízení umožňujících kontinuální záznam obrazu zachycující dění před a za vozidlem. Dále jejich instalace a výměny nefunkčních komponentů.

Do výběrového řízení se přihlásily dva uchazeči. Nabídky byly posuzovány podle celkové ekonomické výhodnosti. Vítězná firma společnost MANDISANplus, s.r.o. splnila všechny požadavky zadavatele a nabídla nejnižší cenu. Firma MANDISANplus, s.r.o. se této problematice věnuje od roku 2003 a od roku 2013 disponuje Rozhodnutím Ministerstva dopravy ČR, jež opravňuje k provádění těchto instalací, včetně zápisu do Osvědčení o registraci vozidla.

Pro srovnání předkládáme tabulku s cenami fakturovanými do roku 2013 a s cenami vyplynuvšími z veřejné zakázky (do roku 2013 – Škoda Octavia; od roku 2015 Hyundai i30 kombi).

                                                                                                                                                             vše v Kč bez DPH

Dodávky

zařízení

do roku 2013

rok 2015

od roku 2017

výstražná světelná a zvuková zařízení

70 000,-

37 000,-

32 300,-

Instalace

zařízení

do roku 2013

rok 2015

od roku 2017

výstražná světelná a zvuková zařízení

16 000,-

9 500,-

6 000,-

záznamové zařízení

8 000,-

3 500,-

3 500,-

radiostanice

7 200,-

1 500,-

1 200,-

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

titulka zari 2017

V novém čísle vám přinášíme reportáž z Obvodního ředitelství Praha 11, dále pohled na možné využití elektromobilů u MP, novelizaci Tabákového zákona a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)