Pálení čarodějnic – kontrolní činnost pražské městské policie

 94A5617

Strážníci pražské městské policie se v rámci kontrolní činnosti zaměří na dodržování veřejného pořádku, zejména vyhlášek hl. m. Prahy zakazujících rozdělávání ohně ve veřejné zeleni a popíjení alkoholu na veřejnosti v místech, kde je to zakázáno.

Poslední dubnovou neděli se pražští strážníci, stejně jako každý rok, zaměří na kontroly dodržování veřejného pořádku, zejména vyhlášek hl. m. Prahy o veřejné zeleni a o zákazu požívání alkoholických nápojů v místech, kde je to zakázáno. Za tyto přestupky hrozí pokuty až do výše 5 000 korun. Hlídky budou kontrolovat i požívání alkoholu nezletilými osobami a monitorovat rušení nočního klidu.

Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Lidé věřili, že se v této noci slétají čarodějnice na sabat a podzemní sluje se otvírají, aby odkryly své poklady. Čemu se věří dnes, není jisté, ale lidový zvyk je stále živý. A tak se rok co rok scházíme u zapálených ohňů, abychom (minimálně) oslavili příchod jara.

Pokud bychom se na pálení čarodějnic podívali čistě z pohledu bezpečnostních složek, tedy strážníků, hasičů, policistů a záchranářů, je to každý rok stejné. Vyjíždíme k požárům způsobeným nedostatečným zabezpečením ohňů, řešíme dopravní nehody zaviněné alkoholem a „sbíráme“ ze země opilé osoby, leckdy i děti, aby nebyl bezprostředně ohrožen jejich život.

Co s tím? Zakážeme pálit oheň? Zakážeme pít alkohol?  Ne, to by nemělo smysl. Zkusme být jen zodpovědní a ohleduplní!

  • Pořádáme-li pálení ohně jako právnická či fyzická osoba, oznámíme územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru místo pálení, včetně navržených opatření proti vzniku a šíření požáru; zajistíme zodpovědnou osobu, která bude dohlížet na bezproblémový průběh pálení, pohyb nezletilých v blízkosti otevřeného ohně i na případné vhazování předmětů do ohniště.
  • Na hranici pálíme pouze látky přírodního materiálu; zapomeňme na lakovaný nábytek, křesla, pneumatiky, plasty atp. Dopředu si zajistíme hasicí přístroje.
  • Alkoholu si dopřáváme jen tolik, kolik zvládneme.
  • Mladistvým alkoholické nápoje nepodáváme.
  • Když pijeme alkohol, rozhodně už nesedáme za volant.
  • Jako rodiče stále zodpovídáme za své ratolesti.


Městská policie Praha přeje Pražanům i návštěvníkům metropole příjemnou a bezpečnou oslavu filipojakubské noci. 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

titulka zari 2017

V novém čísle vám přinášíme reportáž z Obvodního ředitelství Praha 11, dále pohled na možné využití elektromobilů u MP, novelizaci Tabákového zákona a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)