akce jehla podzim 2016Podobně rozsáhlou akci zaměřenou na sbírání nebezpečných použitých jehel Česká republika doposud nepamatuje. Strážníci z osmi měst se rozhodli spojit síly, snížit tak riziko šíření nakažlivých onemocnění a pomoci k hlubšímu povědomí o

titulka chuchle 2016Tento měsíc proběhl další ročník Dostihového dne v Chuchli za účasti Městské policie hl. m. Prahy. Nabízíme Vám pohled na akci prostřednictvím fotek i videa.

Strávit víkendové odpoledne na dostizích se pro mnoho obyvatel Prahy stává

titulka hrbitovy 2016Patrně to je pro leckoho smutné místo. U mnoha z nás dokáže navodit i nejasné mrazení v zádech… Přesto si troufám tvrdit, že není mírumilovnějšího místa na zemi.

Kdykoli projdu hřbitovními vrátky, vždy si, ač v různé paralele

titulka detskahriste 2016Vzpomínáte na „naše“ dětská hřiště? Velký betonový plácek, jedno, někde i dvě klepadla na koberce, jedna zrezivělá houpačka pro dva, několik desítek šňůr na prádlo a malé pískoviště s dřevěným okrajem…

Plazili jsme se a lezli po všem, po

prechod titulka 2016Stejně jako v minulých letech i na začátku letošního školního roku budou pražští strážníci a policisté ve zvýšené míře hlídat přechody pro chodce v blízkosti škol a školských zařízení. Zvýšený dohled nad bezpečím školáků na přechodech bude

titulka odchyt psi2016Další smutný případ lidského hyenismu zaznamenali strážníci a pracovníci odchytové služby pražské městské policie včera ráno.
FOTO+VIDEO

Neznámá osoba na opuštěném pozemku uvázala ke křoví dva zbídačené psy a ponechala je na místě bez stravy a

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

titulka zari 2017

V novém čísle vám přinášíme reportáž z Obvodního ředitelství Praha 11, dále pohled na možné využití elektromobilů u MP, novelizaci Tabákového zákona a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)